Չկա տղամարդ՝ չկա պրոբլեմ

09
/ Մար
Ուրբաթ
2018

Չկա տղամարդ՝ չկա պրոբլեմ

Վայրը
Երևանի Պետական Կամերային Թատրոն
Անվանում
Չկա տղամարդ՝ չկա պրոբլեմ
Սկիզբը
07:00
Գինը
1000-4000 դրամ